“Mục đích của tôi chính là tạo ra một nơi khiến con người chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn từ trong tận đáy lòng”

Nếu có một câu nhận xét đúng đắn nhất về tôi thì tôi là một tay tư chất rất bình thường nhưng ham muốn cực kỳ lớn. Ngay từ bé tôi ước muốn làm phi hành gia và đến nay vẫn muốn thế. Tôi cũng đang mơ mộng một ngay nào đó có thể thành người có sức ảnh hưởng lớn. Tôi không nghĩ mọi thứ là quá sức bởi đơn giản tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã cố gắng hết sức cả.

Các dự án của chúng tôi

Một thực tế đã có từ lâu rằng người đọc sẽ bị phân tâm bởi nội dung có thể đọc được của một trang khi nhìn vào bố cục của nó. Điểm của việc sử dụng Lorem Ipsum là nó có sự phân phối các chữ cái bình thường ít nhiều, trái ngược với việc sử dụng ‘Nội dung ở đây, nội dung ở đây’. Lightforbrain đã là văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ đó.